Stimați colegi!

Avem onoarea să vă comunicăm că în data de 20 mai 2021, conducerea Sindicatului Național a Polițiștilor din România Decus, reprezentată de președintele sindicatului domnul Gabriel-Nicolae Ivanov, împreună cu salariați din cadrul Instituției Prefectului din județele Brăila, Buzău, Sibiu și Vrancea au participat la ședința a Comisiei de Dialog Social constituită/organizată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.


Sedinta a fost prezidată decătre domnul secretarul de stat Aurelian Păduraru, în prezența unui număr însemnat de factori decizionali din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.


În cadrul ședinței s-a discutat despre salarizarea personalului din cadrul Institutiei Prefectului în contextul aplicării prevederilor Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.


Reprezentanții prefecturilor au semnalat încălcarea principiilor sistemului de salarizare, reglementate prin art. 6 din Legea – Cadru 153/2017;

– au prezentat situația concretă a modului diferențiat de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, fapt care a generat diferențe salariale majore între personalul din cadrul autorităților publice centrale, teritoriale și locale – situație care a avut ca rezultat afectarea activității și a imaginii per ansamblu a Instituției Prefectului;

– au menționat că la nivelul instituției se aplică un sistem salarial diferențiat a personalului din cadrul structurilor de specialitate față de personalul din cadrul cancelariei prefectului, care beneficiază de un nivel de salarizare net superior față de restul personalului instituției;

-au prezentat atribuțiile suplimentare delegate prefectului, prin preluarea unor atribuții ale unor ministere și ale autorităților publice locale (ex. implicarea în implementarea Programului Operațional „Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, a Fondului de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane”, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde etc.);

– au menționat faptul că în anii 2018, 2019 si 2020 au înaintat autorităților cu putere de decizie memorii (ex. Primului Ministru, Ministerului Afacerilor Interne etc.) în care prezentau tratamentul discriminatoriu și injust față de modul de salarizare a personalului din structurile de specialitate ale Instituției Prefectului, în contextul aplicării prevederilor Legii Cadru nr. 153/2017, și că răspunsurile primite au generat o stare de nemulțumire și de migrare a personalului instituției către alte instituții publice, unde nivelul de salarizare aplicat este net superior celui din cadrul prefecturilor.

Conducerea Sindicatului Național a Polițiștilor din România Decus, a susținut problematica salariaților Instituției Prefectului și a solicitat reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne prezenți la ședință, un punct de vedere calificat care sa contribuie la rezolvarea problemelor puse în discuție și care să elimine discriminarile salariale generate de aplicarea prevederilor Legii Cadru nr. 153/2017.

Demnitate. Onoare. Respect. Camaraderie!

Categorii: Comunicate

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Inregistreaza-te pentru a beneficia de avantajele statutului de membru.

Inregistrare